“صنعت ورزش” و شرکت های استارت آپی در این حوزه

صنعت ورزش جزو هفده صنعت برتر دنیاست و گردش مالی بسیار بالای دارد.
و مادر این مقاله قصد داریم یک نگاه متفاوتی به “ورزش” داشته وبه بررسی تجربیات جهانی استارت آپ ها و سلامت جسمانی بپردازیم.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،کتاب «بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارتاپی» منشر شد.

در سال های اخیر توسعه زیست بوم شرکت های نوپا و دانش بنیان و استارت آپی یکی از ماموریت های اصلی دولت می باشد،
که شناخت چالش های پیش روی فعالان صنعت ورزش در جهان می تواند کمکی برای شکل گیری و رشد پویا تر آنها در کشور باشد.

به باور آکادمی صنعت ورزش ایران

این کتاب بررسی دقیقی به تجربیات جهانی استارتاپ های حوزه “علوم ورزش”دارد.و با ورود کارآفرینان به این حوزه می توان شاهد درخشش این صنعت جذاب در ورزش ایران باشیم.
در این کتاب برنامه ملی آینده نگاری و ارتباط آن با اکوسیستم استارتاپی معرفی شده است.
همچنین چالش ها و راهکارهای توسعه استارتاپ ها در صنعت ورزش و در سر انجام راهکارهای استارتاپی و مدل های کسب و کار معرفی شده است.

محور های مورد بررسی در این اثر ارزشمند

معرفی طرح بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ.
۲ ۱ . بررسی وضعیت کلان حوزه
۲ ۲ . ترویج و توسعه ورزش
۲ ۳ . تسهیل و بهبود فرآیندهای باشگاه داری و مدیریت ورزشی
۲ ۴ . واسطه بین ورزشکاران و ارائه دهندگان خدمات ورزشی
۲ ۵ . تحلیل، مشاوره و ارائه راهکارهای بهبود به ورزشکاران
۲ ۶ . آموزش و ارتقا سواد ورزشی
۲ ۷ . فراهم کردن تجهیزات، اماکن و کلاس های ویژه ی افراد دارای معلولیت
۲ ۸ . ارائه گجتهای بهبود دهنده حوزه ورزش و سلامت جسمانی
۲ ۹ . جمع بندی
۲ ۱۰ . مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپ در حوزه ورزش و سلامت جسمانی