هوم جیم (باشگاه های خانگی)

مسعود نجفی مشاور بازاریابی ورزشی

هوم جیم یا همان باشگاه های خانگی واژه هایی هستند که در بین مربیان و علاقه مندان به ورزش بسیار پر تکرار است و مخصوصا در شرایط پیش آماده در دوران  ویروس کوید ۱۹ این موضوع به شدت پر رنگ تر شده است.

بیشتر کسانی که ورزش کردن بخش جدایی ناپذیر زندگی شان است از این پدیده استقبال خوبی داشتنه اند.
همچنین بنابر آمار ها گرفته شده مشخص شد که اکثر مربیان ورزشی نیز در صدد راه‌اندازی این نوع باشگاه هستند و به‌طور کلی شاهد رشد بسیار گسترده ای تاسیس هوم جیم ها در ایران هستیم.

در این مقاله قصد داریم به طور و اختصاصی در مورد هوم جیم ها یا همان باشگاه های خانگی مطالبی را تقدیم شما بنماییم.

عنوان های ارائه شده در این مقاله:

  • هوم جیم چیست
  • زندگی مدرن و هوم جیم
  • مزیت باشگاه های خانگی
  • فضای مورد نیاز برای هوم جیم
  • تجهیزات مورد نیاز برای هوم جیم
  • راه‌اندازی و توسعه هوم جیم ها (باشگاه های خانگی)