مشاور بازاریابی ورزشی

موسس شرکت ارزش آفرینان صنعت ورزش ایران

بنیانگذار آکادمی صنعت ورزش

پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

انجمن مدیریت ورزش کشور با رویکردی نوین در راهبری ورزش ایران

مجلای پیشرو در صنعت ورزش که به زبان انگلیسی در دانشگاه الزهرا(س) منتشر می‌کند.

مسعود نجفی مشاور بازاریابی ورزشی

Annals of Applied Sport Science

مجری برگزاری دوره های آموزشی و مربیگری در تربیت بدنی و علوم ورزشی

تمشکین راد ، با شعار ورزش، هنر، صنعت پشرو در طراحی، پیاده‌سازی و مشاوره پروژه های ورزشی

وکیل پایه یک دادگستری و متخصص پرونده های ورزشی