موسس شرکت ارزش آفرینان صنعت ورزش ایران

بنیانگذار آکادمی صنعت ورزش

وکیل پایه یک دادگستری و متخصص پرونده های ورزشی