دانلود رایگان

فارغ از هر قضاوت منفی و سو گیری خاصی همیشه به این فکر می کردم که چرا وقتی از برخی استاد ها در خواست محتوایی (پاورپوینت، ورد،پی دی اف و…) که ارائه داده بودند را داشتیم، مقاوت بیهوده می کردند و به عبارتی فایل مربوطه را در اختیار نمی گذاشتند.
بنابراین با توجه به این اصل که هیچ کسی نمی تواند فایل من را مثل خودم ارائه دهد. تصمیم گرفتم محتوا های تولید می کنم را بدون هیچ مقاوتی و با افتخار به تمامی کنشگران حوزه ورزش و غیر ورزش تقدیم نمایم.

نکته: تمامی این فایل ها دانلود رایگان است.