صفحه اصلی

مشاور بازاریابی ورزشی+مشاور مدیریت در ورزش+ مشاور برندسازی در ورزش

من پیش بینی می کنم در سال های آینده بازار ورزش ایران مخصوصا  در سال جدید، بعد از بهبود شرایط فعلی ویروس کوید۱۹ در کشور بیشتر کسب وکار های ورزشی به دنبال تغییر در فرآنید های مدیریتی، درآمدزایی و توسعه ای خواهد بود و همین طور مردم جامعه با یک رویکردی متفاوت و جدید به ورزش نسبت به گذشته  عمل خواهد کرد. شاید برخی از دوستان در سال های گذشته باور نداشتند  که باید در نحوه ی مدیریت و اقتصاد ورزش تغیراتی صورت گیرد. اما با پاندمی کرونا گویا مجبور به پذیرش واقعیت های بازار ورزش شدیم به‌طوری که بیش از ۹۵ درصد از کسب وکار های صنعت ورزش درکمتر از دوسال هیچ گونه فعالیتی نداشتند. بنابر این

اگر مدیری ورزشی در سازمان های ورزشی خصوصی یا دولتی هستید؟

اگر مدیر مجموعه یا باشگاه ورزشی هستید(بدنسازی، هنرهای رزمی، فوتبال، شنا، اسکیت،والیبال،کراس فیت و…)

اگر در زمینه تولیدات تجهیزات ورزشی فعالیت می کنید؟

اگر فروشنده یا صاحب فروشگاه ورزش هستید؟

اگر تیم داری می کنید؟

اگر در حوزه کسب وکار های خدماتی در صنعت ورزش فعالیت دارید؟

و قصد دارید در سال ۱۴۰۰ در زمینه های بازاریابی، برندسازی، مدیریت، فروش، حسابداری و برند سازی شخصی  رشد چشم گیر داشته باشید.

با من (مسعود نجفی)تماس بگیرید.

۰۹۱۲۶۸۶۴۶۶۳

.سایت نجفی24 توسط مسعود نجفی مدیریت می شود